Olika typer av TV-apparater

TV-apparater är bland de mest använda hemelektroniker i moderna samhället. De flesta idag har TV-apparater med inbyggd smart-funktion för att kunna utnyttja moderna appar som Netflix, HBO Nordic och Youtube till att se filmer och program. Det finns dock idag väldigt många slags TV-apparater som är tillverkade med olika tekniker och med olika prestanda och kvalitet beroende på vad man som konsument väljer att placera i sitt hem.

TV:ns tillkomst och första tid

Det som gör TV:n speciell på den tiden var hur man ville få apparaten att smälta in i hemmet utan att den gör hemmet ”fult”. Man kunde exempelvis placera en bordsduk ovanpå för att få den att se mer ut som ett litet bord. Ett annat sätt att kringgå fula och fyrkantiga TV-apparater torde vara att placera vägglampor och rikta dess strålkastare på ställen bortanför TV:n som ger mer fokus på andra detaljer och möbler i hemmet. Tyvärr var TV:n på den tiden i stilväg inte de snyggaste elektronikerna i hemmet.

Den tidiga färg-tv:n

Före platt-TV:ns tid användes katodstrålerör som via elektronkanon sköt ut elektroner till en bildskärm som i sin tur avgav ljus när den träffades av elektronerna. Dessa elektroner sveptes över skärmen och på så vis ritade upp bilderna. Med färg-tv:n användes tre sådana elektronkanoner – en för vardera färgerna röd, grön och blå som tillsammans kunde återge de flesta färger som finns i verkligheten. TV-kanalerna som består av ljud och bild i former av elektroniska signaler sänds ut i radiofrekvenser och när man då väljer en kanal, så väljer man implicit vilken frekvens som tas emot som då omvandlas till signalerna som styr elektronkanonerna och högtalare.

Platt-TV:n olika typer

Idag är den gamla katodstrålerörs-TVn inte alls vanlig och platt-TV som de flesta TV-ägare har i någon form – antingen Smart eller utan SMART-funktion är vanligast. Dessa är av typerna LCD, LED, plasma eller OLED som är den senaste av bildskärmstekniker. I och med platt-TVns uppkomst föreföll namnet för förra generationens TV-apparater ”tjock-TV:n” som en naturlig benämning.

LCD som står för ”Liquid Crystal Display” som består av tunna lager celler av flytande kristaller som utgör bildskärmen. Tekniken har funnits länge, även till armbandsur, väckarklockor och datorer.

TV-skärmar som baseras på LED-teknik är byggda på lysdioder. Förkortningen LED kommer från engelskans Light Emitting Diode. Enklare LED-skärmar är baserade på endast en färg med låg upplösning som visar exempelvis enklare bilder och texter, såsom bussar och tåg.

Plasmateknik är en nyare teknik som har två genomskinliga elektroder bakom skärmens frontglas som innehåller två gaser – neon och xenon som utgör plasman. Genom att ta emot en viss strömnivå uppstår en urladdning i plasman som gör att ultraviolett ljus avges som i sin tur tänder en beläggning fosfor i pixlarna bakom elektroderna. Det är dessa som sedan avger RGB-färgerna (rött, grönt och blått) på bildskärmen.

OLED som står för Organisk ljus-emitterande diod är en av de allra senaste teknikerna som klarar av super-hög upplösning av Ultra High Definition. Den utnyttjar tunna kolbaserade plastfilmer mellan två elektroder via en avancerad process som sedan återger bilden på TV:n.

Reply

mts_wordx