Radonmätare

Radon har länge betraktats som ett allvarligt problem. En radioaktiv gas som förekommer naturligt i berggrunden i mer eller mindre höga halter i hela Sverige. I de flesta fall går det att få bukt med problemet genom att förbättra ventilationen, ibland krävs större åtgärder.

Att inte åtgärda radon riskerar att leda till allvarliga hälsoproblem på sikt. Radon är nämligen cancerframkallande. Klart att du inte vill ha det i hemmet. Hur vet du om du har radon hemma?

Det luriga med radon är att den varken luktar eller syns. Du kan mycket väl ha höga radonhalter hemma utan att du vet om det överhuvudtaget. Ett sätt att ta reda på om du har höga radonhalter är att investera i en radonmätare.

Köp en radonmätare eller anlita en expert

En radonmätare är en liten elektronisk apparatur som du kan köpa från 800 kronor upp till flera tusenlappar. Du kan också kontakta ett företag som Radea. De genomför både radonbesiktningar, mätningar och radonrenoveringar. Du hittar dem på webben på https://www.radea.se/.

Om du tar hjälp av dem så inleder de med att undersöka hur stora halter av radon du har hemma. Det görs antingen genom ett hembesök, en långtidsmätning eller en snabbmätning. Hur lång tid som krävs beror i någon utsträckning på hur höga radonhalter du har.

Fördelarna är många med att anlita ett proffs för att utreda om du har för mycket radon hemma. Bland annat har de kunskaper om vilken typ av åtgärder som fungerar bäst, beroende på förutsättningarna du har hemma och radonhalten.

Sänk kostnaderna för en radonsanering

Om halterna är höga kan du behöva genomföra en radonsanering, vilket förstås kan bli kostsamt. Tursamt nog finns det ett bidrag du kan söka som kan sänka kostnaderna ordentligt.

Det så kallade radonbidraget infördes 2018. Med hjälp av det kan du sänka kostnaderna för en radonsanering med upp till 25 000 kronor.

Villkoren för att du ska kunna ansöka om radonbidrag är att du äger och bor i huset där saneringen ska genomföras samt att radonhalten överstiger 200 becquerel. Mätperioden måste också vara minst tre månader. Om du behöver ansöka om radonbidrag ska du vända dig till länsstyrelsen för länet där ditt hus ligger.

Reply

mts_wordx