Farliga gifter i gammal elektronik

Visste du att ditt hem kan vara fullt av prylar vars kemikalier är cancerframkallande och hormonstörande? Kemikalieinspektionen har kunnat bevisa att det damm som vi inandas ofta innehåller flera kemikalier från våra möbler och teknikprylar. Både gamla och nya innehåller skadliga ämnen som vi exponeras för ju mer tid vi spenderar inomhus, d.v.s. mer under vintern till exempel. För att minska förekomster av giftiga kemikalier i teknikprylar kommer därför regeringen från och med nästa år införa en kemikalieskatt på nya prylar som innehåller giftiga kemikalier. Teknikprylar utan giftiga kemikalier föreslås man istället kunna göra skatteavdrag på.

Ny hemelektronik mindre giftig

Det är framför allt PVC som är kemikaliebomben i våra hem. Det är en sorts plast som har flera tillsatta ämnen för att få egenskaper såsom att inte börja brinna lika lätt, hålla en viss färg utan att blekna över tid, bli mjukare eller stå emot mögel. Nya elektronikprylar innehåller mindre PVC och andra farliga kemikalier. Men fortfarande finns mycket PVC-prylar i våra hem som många inte är medvetna om. De ämnen som tillsätts har visat sig vara hormonstörande, framkalla allergier hos barn och vara hälsoskadliga. Det handlar om skador både på miljön och människor, speciellt gravida. Forskningen är ny och därför är medvetenheten ännu låg bland konsumenter.

Såhär giftsanerar du ditt hem

Eftersom de giftiga kemikalierna sätter sig i damm är det viktigt att se till att vädra hemmet regelbundet. Vanliga prylar som avger giftiga kemikalier är gammal teknik, doftljus, gamla möbler, textilier men du kan redan innan inköpet kolla om saken är tillverkad inom EU: Ju nyare prylen är desto bättre eftersom EU:s medlemsländer har bundit sig till att använda så lite av de farliga kemikalier som möjligt. Små barn är de som utsätts mest för giftiga kemikalier. Därför har Kemikalieinspektionen tagit fram broschyren ”Kemikalier i barns vardag” för att hjälpa föräldrar att välja rätt produkter. Genom medvetenhet kan man idag undvika de mest giftiga kemikalierna genom små steg.

Reply

mts_wordx